Рейтинги сериала “Дневники Вампира” (количество зрителей)

Дневники Вампира / The Vampire Diaries, статистика за 1-8 сезоны
(количество зрителей, млн.)

СЕЗОН / СЕРИЯ
1 сезон
2 сезон
3 сезон
4 сезон 5 сезон 6 сезон 7 сезон 8 сезон
1 серия
4,91 3,28 3,10 3,18 2,59 1,81 1,38 0,98
2 серия
3,78 3,05 2,52 2,91 2,14 1,67 1,40 0,90
3 серия
3,81 3,57 2,74 2,87 2,93 1,83 1,20 0,94
4 серия
3,53 3,18 2,63 3,27 2,63 1,66 1,24 1,00
5 серия
3,52 3,47 2,89 3,02 2,07 1,58 1,34 0,92
6 серия
3,88 3,62 3,03 2,84 2,59 1,59 1,32 1,05
7 серия
4,18 3,55 3,28 2,86 2,72 1,54 1,10 0,98
8 серия
4,09 3,63 3,51 2,42 2,67 1,68 1,31 0,95
9 серия
4,10 3,50 3,17 2,81 2,36 1,49 1,18 0,86
10 серия
3,57 3,46 3,32 2,95 2,44 1,82 1,23 0,94
11 серия
3,68 3,16 2,86 2,71 2,72 1,63 1,09 0,92
12 серия
3,71 3,55 2,71 2,56 2,42 1,47 1,05 1,11
13 серия
3,99 3,22 2,74 2,50 2,16 1,61 1,01 0,99
14 серия
3,51 2,78 3,08 2,31 2,03 1,52 1,12 1,04
15 серия
3,33 3,07 2,90 2,91 2,19 1,41 1,06 1,14
16 серия
2,80 2,98 2,64 2,41 2,28 1,30 1,07 1,15
17 серия
3,48 2,73 2,69 2,65 1,73 1,59 1,03
18 серия
3,15 2,81 2,44 2,46 1,66 1,35 1,02
19 серия
3,33 2,70 2,21 2,14 1,81 1,37 1,02
20 серия
3,39 2,68 2,22 2,24 1,84 1,21 1,05
21 серия
3,31 2,84 2,54 2,17 1,50 1,32 0,90
22 серия
3,47 2,86 2,53 2,28 1,61 1,44 1,08
23 серия
2,24